FAQs Complain Problems

७९/८०

२०८०/०८१ को निति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रम सम्पन्न । कुल विनियोजन अनुमानित बजेट रु.३५ करोड ६३ लाख ६२ हजार।

मिति २०८०/०१/०३ गते अनापुर्ण पोस्ट मा प्रकाशित आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र फेटा २ जगतपुरको भवन निर्माण कार्य को वोलपत्र।