FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कमलेश मिश्र नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत phetagaupalika@gmail.com ९८५५०४८०४९
ई.जाकिर हुसेन अंसारी इन्जिनियर प्राबिधिक zhusen30@gmail.com ९८५५०४५९८५
मुकेस प्रसाद साह अधिकृत लेखा शाखा mukesh33910@gmail.com ९८५५०३३९१०
मुरारीप्रसाद तिमलसिना अधिकृत योजना mtimalsina32@gmail.com ९८६१३३८५५७
सुनिल कुमार साह अधिकृत समाजिक विकास ९८६२७८०८९१
मान बहादुर बोहरा अधिकृत शिक्षा शाखा mbsn2074@gmail.com ९८४०५०२७४५
ई.श्याम किशोर साह सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा shyms32@gmail.com ९८५५०४९६७२
कुरान अलि ठकुराई हे.अ. स्वास्थ्य इकाई प्रमुख alikurannew@gmail.com 9855034888
सुजित कुमार साह लेखापाल आर्थिक प्रशासन ९८५५०४९६०५
राम मनोहर साह हे.अ. स्वास्थ्य शाखा ९८४५०५९३५६
चन्दन कुमार साह सहायक जिन्सी शाखा shahchandan806@gmail.com ९८४५७८७९३५
दिपक कुमार साह MIS Operator पञ्जिकरण शाखा dipaksahr12@gmail.com ९८५५०४८६७६
रेशमा खातुन सहायक अ.ले.पा.
टंकप्रसाद अवस्थी सहायक शिक्षा शाखा ९८११५६९०७
गोपीलाल राम सव-इन्जिनियर प्रविधिक शाखा
श्रुती कर्ण सव-इन्जिनियर प्रविधिक शाखा
रामपुजन यादव कम्प्युटर अपरेटर प्रविधिक शाखा
पुनम साह स.महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा sahpunam19@gmail.com ९८६९२३२१०८
आलोक प्रसाद मण्डल ना.प्र.स कृषि बिकास शाखा ९८०९१२०९४७
संजय कुशवाहा ना.प्र.स कृषि बिकास शाखा sk591141@gmail.com ९८०९२९०१४४