FAQs Complain Problems

फेटा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राण मेहता ज्यू बाट फेटा गाउँपालिकाका वडा नं.१ का बिधालय तथा स्वास्थ्य चौकिहरुको ‍अनुगमन ,अवलोकन गर्दै गरेका तस्वीरहरु।