FAQs Complain Problems

आज फेटा गाउँपालिकाको छैठौँ गाउँ सभा सम्पन्न ।अगामि बर्ष ७७|७८ को कुल बजेट ३३ करोड ४५ लाख।